Parrainage d'enfants africains

Benefiční představení

Ce texte n'est pas traduit en français.
Poslední únorový týden (r.2005) se konalo v divadle Járy Cimrmana benefiční představení. Výtěžek tohoto představení bude použit na realizaci projektu: Projekt založení nových škol. Část peněz je věnována Catherine Keita - pro-Contact Guineé, která má již svoji budovu, kterou potřebuje dovybavit a část panu Benjaminovi Tonguino - pro-Contact Guineé, který začíná celý projekt realizovat od začátku. Organizátory akce byli pan Svěrák a Smoljak. Pro sponzory - diváky připravila paní ředitelka Žižkovského divadla paní Pazderníková slavnostní přípitek a malý dárek. Před začátkem představení natočila Televize Praha rozhovor s panem Benjaminem Tonguino. Celé představení mělo velmi příjemnou atmosféru. Naše velké poděkování patří: panu Svěrákovi, Smoljakovi, souboru divadla Járy Cimrmana, ředitelce Žižkovského divadla p. Pazderníkové, divadelní agentuře Echo a všem sponzorům /viz.rubrika Děkujeme/.

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 702

A parrainer: 16

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: