Parrainage d'enfants africains

Nouvelles

Přípravy na konec školního roku v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

I  přes trvající zdravotní krizi v Guineji v souvislosti s pandemií Covid se děti připravují na konec školního roku a závěrečné zkoušky. Ve školách se přijímají opatření ke snížení rizika kontaminace, všechny děti v projektu mají k dispozici roušky. Letošní školní rok je kratší než obyvkle, začal až v prosinci a bude ukončen již v červnu. Výuka probíhá zrychleným tempem a většina škol pořádá i kurzy opakování, aby byla zajištěna dostatečná úroveň. Děti věří, že u závěrečných zkoušek uspějí.

PF 2021

Ce texte n'est pas traduit en français.

Vážení adoptivní rodiče,

za celý náš tým Vám v novém roce 2021 přejeme mnoho štěstí, lásky, zdraví, spokojenosti.

Děkujeme srdečně za podporu a přízeň, kterou dětem v Guineji soustavně věnujete, a to i v dnešní době, kdy procházíme nelehkým životním obdobím.

Díky Vám guinejské děti z chudých životních podmínek studují a jednou z nich budou, jak napovídá klučina na fotce, Future Legends, aby na cestě k plnohodnotnějšímu životu v důstojnějších životních podmínkách pomohly i dalším.

tým pro-Contact

 

 

Začátek nového školní roku 2020-2021 a nákup školních pomůcek

Ce texte n'est pas traduit en français.

 

Letošní školní rok začal v Guineji v důsledku pandemie Covid-19 o dost později. Ve školách i nadále probíhají bezpečností opatření pro zabránění šíření této nemoci. Je k dispozici dezinfekce rukou, dětem se měří teplota a děti mají povinnost nosit roušky. Źáci a studenti jsou již na tyto opatření zvyklí i z důvodu nepřetržité osvěty o způsobech zabránění šíření této pandemie.

Celkově v zemi podobně jako jinde ve světě došlo ke zhoršení ekonomických a sociálních podmínek, i z důvodu značného zpomalení či přerušení různých podnikatelských aktivit a zároveň poměrně vysoké inflace. Díky pomoci vás adoptivních rodičů se však i letos mohli děti z projektu těšit školním pomůckám, které jim koordinátoři před začátkem školního roku nakoupili a začít tak nový školní rok s plnou výbavou. Pro děti i jejich rodiny tak bylo letošní předáváí školních pomůcek opravdu výjimečné, z úsměvů dětí při předávání pomůcek v naší kanceláři bylo viditelné, že všem přineslo obrovskou radost, že i přes celosvětovou krizi mohou i v novém školním roce chodit do školy.

Fotografie z nákupu a předávání školních pomůcek dětem naleznete zde.

Rekonstrukce kanceláře v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

Před začátkem školního roku nás v Guineji postihla nepříjemná událost, kdy se do naší tamní kanceláře vloupali zloději. Abychom zabránili opakování podobných událostí v budoucnu, rozhodli jsme kancelář lépe zabezpečit a zahájili nezbytné opravy - výměna zámků, nasazení kovových dveří, zvýšení stěny obklopující dvorek a nasazení hrotů. Na závěr byla kancelář nově vymalována. I naše prostory jsou tak připraveny na zahájení aktivit v novém školním roce 2020-2021, který se právě v Guineji rozbíhá. Naši koordinátoři nakupují nyní dětem školní pomůcky a začnou zápisy do škol. Brzy Vám přineseme aktuální informace.

Více fotek najdete v naší fotogalerii.

Prezidentské volby v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

Letošní rok 2020 byl v Guineji v Guineji velmi napjatý - kromě epidemie Covid, se konaly legislativní volby a stávka učitelů. Nyní před začátkem školního roku se uskutečnily obávané prezidentské volby, které přinesly další nepokoje a násilí. Nepokoje mezi opozicí a současným prezidentem, který usiluje potřetí o obhajobu prezidentského mandátu, začaly ještě v posledních dnech kampaně, týden před samotnými volbami.

Hned druhý den po konání prezidentských voleb, které proběhly 18. října, se opoziční kandidát prohlásil za vítěze, i přes skutečnost, že oficiální výsledky nebyly Národní volební komisí (CENI) v tu chvíli vyhlášeny a CENI zároveň předem obvinil ze zmanipulování výsledků voleb ve prospěch současného prezidenta. Opoziční kandidát také vyzval vojáky, aby vyšli do ulic na obranu jeho vítězství. Od tohoto dne byla v hlavním městě Conakry zablokována doprava, obchody a domy zastaveny zátarasy. Došlo ke střetům mezi ozbrojenci a k útokům demonstrantů na policii. Až do vyhlášení výsledků volební komisí CENI byli obyvatelé vyzváni k neopouštění domovů. Vláda vyzvala armádu, aby asistovala policii a četnictvu s udržením pořádku.

Prozatímní výsledky byly vyhlášeny Národní volební komisí CENI 24. října a vítězem se podle nich stává dosavadní prezident Alpha Conde. Hned po vyhlášení výsledků následovaly násilné demonstrace, které měly za následek 25 mrtvých a mnoho zraněných. Nyní se již situace zklidňuje. Čeká se na potvrzení výsledků voleb Nejvyšším soudem.

Školní rok v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

Jak nyní probíhá školní rok v Guineji?

Následkem pandemie Covid došlo i v Guineji v rámci školní docházky k mnoha změnám. Nyní stále dobíhá školní rok 2019/2020 a nový školní rok 2020/2021 bude v Guineji začínat až v listopadu. Někteří žáci jsou již na prázdninách (jedná se o zkouškové ročníky tedy 6., 10. a 13.třídy), ostatní (všechny ostatní třídy kromě zkouškových) mají stále výuku a prázdniny by měli mít dva týdny od poloviny října do začátku listopadu. Dalším důvodem posunutí začátku školního roku jsou prezidentské volby, které se letos v Guineji konají a jejichž první kolo je plánováno na polovinu října 2020.

Podobně jako v jiných zemích i zde stále panuje poměrně značné riziko názaky Covidem. Školy příjímá různá opatření proti šíření koronaviru, jsou zásobeny dezinfekcí, teploměry a rouškami. Již v průběhu úplného uzavření škol na jaře byla zařazena i výuka online - přes rádio, televizi a internet.

Náš tým se také připravuje na nový školní rok. Podařilo se nám do Guineji dopravit cargo s balíčky pro adoptované děti, které budou dětem předány v průběhu focení, jakmile děti začnou chodit do školy.

Koronavirus v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

Aktuální situace v Guineji s ohledem na současnou pandemii: I v Guineji podobně jako u nás musely být uzavřené školy, byly pozastaveny mnohé provozovny, zakázáno shromažďování lidí nad 20 osob, uzavřeno letiště, omezen pohyb obyvatel, vyhlášeno povinné nošení roušek. Podobně jako v jiných zemích mají i v Guineji tato omezení zpomalující šíření choroby zásadní socio-ekonomický dopad. Pro chudou populaci, která nemá žádné úspory a žije ze dne na den, to znamená zvýšené riziko potravinové krize. Dodržování sociálního distancování je navíc často nemožné, rodiny jsou početné a často žije až deset osob v jedné či dvou místnostech.

V důsledku pandemie byla ohrožena i příprava dopisů a fotografií od adoptovaných dětí, ale našli jsme řešení, jak vše zvládnout, i když to bude pravděpodobně časově náročnější. Ochrana zdraví dětí i našich pracovníků je prioritou. Děti jsou svolávány na focení a paní dopisů po malých skupinách 5- 10 osob. Při příchodu do naší kanceláře je dětem zajištěna dezinfekce rukou, dostanou roušky, které jsme nakoupili pro všechny děti z Rizikového fondu a které si pak mohou děti odnést domů a používat je i v dalších dnech. Po zajištění těchto ochranných opatření mohou děti pracovat na dopisech a fotografií při dodržování povinné vzdálenosti dvou metrů mezi sebou.  Dárečky z České republiky bohužel nemohly být zatím doručeny, jsou bezpečně uchovány v naší kanceláři v Praze, a odvezeme je, jakmile to bude možné.

Pár fotografií z naší kanceláře v Guineji najdete v naší fotogalerii

Děkujeme všem adoptivním rodičům za jejich podporu dětí v Guineji, která je zejména v těchto dnech nesmírně důležitá.

Kurzy anglického jazyka pro vysokoškolské studenty

Ce texte n'est pas traduit en français.

V lednu 2020 se v Conakry v rámci Projektu adopce afrických dětí na dálku rozeběhly kurzy anglického jazyka pro studenty vysokých škol. Nedostatek znalosti anglického jazyka je jednou z překážek pro nalezení lepšího pracovního zařazení.

Iniciátorem a hlavním sponzorem je jeden z adoptivních rodičů Juraj Štubner, který Guineu v minulých měsících navšítivil již vícekrát v rámci služební cesty a mimojiné navštívil i své adoptované dítě, a také jeho kolega Adrián Darlea.

Kurzy budou probíhat pravidelně 3x týdně vždy 2 hodiny.Aby mohly kurzy probíhat po celý rok, potřebujeme zajistit další finanční prostředky pro nepřerušené pokračování. Pokud byste se rozhodli na tento projekt přispět, prosíme o zaslání daru na náš účet: 1953720001/5500, VS: 55555.

Více fotografií v naší galerii.

Děkujeme za podporu

tým pro-Contact

Návštěva adoptivního rodiče v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

V minulých dnech jeden z adoptivních rodičů navštívil své adoptované dítko v Guineji - chlapce Anselme Bongono. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek pro obě strany. Chlapec i celá jeho rodina byli moc šťastni, že se mohli setikat se sponzorem, který umožňuje chlapci chodit do školy. Adoptivní rodič díky této návštěvě detailněji poznal realitu, ve které jeho adoptivní chlapec žije, dlouho si povídal s chlapcem i celou jeho rodinou. Jako dárek přivezl adoptivní rodič Anselmovi knižky na čtení. Anselme svému adoptivnímu rodiči prozradil, že má nejraději matematiku ze všech předmětů a chtěl by se stát doktorem a společně si prohlíželi sešity ze školy. Na závěr návštěvy se adoptivní rodič podíval i do naší tamní kanceláíře, kde adoptované děti obdaroval dokumenty a knihami ke studiu.

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.

Začátek školního roku v Guineji

Ce texte n'est pas traduit en français.

Dětem v Guineji začal nový školní rok a i adoptované děti nastoupily opět do školních lavic. V naší fotogalerii máme pár fotek z prvních školních dní.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 550

A parrainer: 5

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: