Parrainage d'enfants africains

Návštěva škol

Ce texte n'est pas traduit en français.

listopad 2017

Reportáž z cesty českého koordinátora Silvestra Tkáče do Guineji v rámci Projektu adopce afrických dětí na dálku

Jednou z úloh českého koordinátora na kontrolní misi v Guinei je kontrola škol, setkávání s dětmi a udržování dobrých vztahů s řediteli škol. V minulých dnech jsme navštívili největší školy, do kterých chodí děti zapsané v našem projektu. Dětem jsme předali obálky s dopisem pro rodiče, ve kterém jsme oficiálně představili nový tým organizace a pozvali je na setkání s českým koordinátorem. Přítomnost bělocha vyvolává na školách často velké pozdvižení, kdy dětí poskakují, předvádějí se, pózují před objektivem fotoaparátů, takže člověk nemá šanci vyfotit jakoukoliv fotku přirozeně, a pořvávají "fouté" což znamená běloch. Ředitelé škol nás vždy přivítají s úsměvem a po krátké zdvořilostní konverzaci nahlížíme do tříd. Na úzkých lavicích, z ne příliš opracovaného dřeva, se běžně tísní tři děti a přetlačují se o místo na malém hrbolatém stole. Když první zvědavec zařve "fouté", tak se celá třída zvedne od papírů a začne mávat a překřikovat se, aby na sebe upoutali pozornost. Vyzýváme děti, které se účastní projektu, ať jdou na dvorek, kde před rozdáváním obálek s dopisem stihneme pár společných fotek. Když dětem oznamujeme proběhlé změny, setkáváme se vždy s bouřlivým potleskem. Mám dojem, že to není proto, že by změnám rozuměly, ale snad proto, že doufají, že bude lépe, ať už je změna jakákoliv. Přístupové cesty ke školám mnohokrát nejsou příliš vhodné pro auto, tak pro dopravu používáme motorky a často vlastní nohy. Překračujeme různé hromady odpadků i řeky splašků tekoucí kolem školních vrat, abychom mohli vstoupit do center, kde se vzdělávají budoucí politici, podnikatelé, doktoři a inženýři. A když se každému z nich dostane vzdělání, snad za několik let nebudeme možná muset při cestě do školy překračovat páchnoucí stoky. Ale to je běh na dlouhou trať....


Více fotografií najdete v naší fotogalerii: http://www.pro-contact.cz/cs/photogallery/view/16

 

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 702

A parrainer: 16

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: