Parrainage d'enfants africains

JAK PROJEKT ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU POMÁHÁ DĚTEM V GUINEJI?

Ce texte n'est pas traduit en français.

Sâa Christophe Kantambadouno (chlapec, 13 let)

Když se Christophe narodil, byli oba jeho rodiče v těžké situaci. Tatínek Sâa Joseph nikdy nedokončil základní školu, té zanechal v šestém ročníku. Maminka Sia Marie do školy nikdy nechodila, pracovala jako uklízečka v domácnosti.

Oba rodiče byli bez vzdělání, bez práce a přežívali jen z darů jiných. Nebylo tak v jejich silách se o Christopha postarat, zaopatřit mu jídlo, přístřeší a už vůbec ne vzdělání.

Vzhledem k situaci, ve které se dítě nacházelo, se rozhodli koordinátoři projektu Pro-Contact zakročit a pomoci mu. V lednu roku 2005 byl Christophe adoptován a mohl nastoupit do školky.

Navzdory poměrům v rodině se Christophe zařadil mezi nejlepší žáky ve třídě. Ve školním roce 2013/2014 úspěšně složil národní zkoušky, obdržel svůj první diplom a nastoupil na druhý stupeň základní školy.

Christophovi rodiče se mezitím rozvedli. Chlapec nyní žije s matkou, avšak rodiče se často přou o jeho opatrovnictví. Koordinátoři Pro-Contactu se snaží urovnat tyto konflikty a usmířit obě strany, to vše v zájmu dítěte.Pro-Contact tak zajišťuje nejen materiální pomoc, ale stará se i o osobní rozvoj dítěte. Dbá na to, aby žádný problém, ať už školní nebo mimoškolní, nenarušoval chlapcovo vzdělávání a výchovu.

Christophe si je vědom přínosu projektu Pro-Contact a je moc hrdý na to, že může být jeho součástí. Jak sám tvrdí, nebýt tohoto projektu, jeho život by byl dnes naprosto odlišný. Je proto moc zavázán svým adoptivním rodičům.

Pokud byste rádi někomu pomohli zde na našich stránkách najdete více informací o projektu i děti, které hledají adoptivní rodiče. Můžete tak dát nádherný dárek sobě i dětem v Guineji, kterým adopcí na dálku umožníte chodit do školy i k lékaři!

Zvláště bychom chtěli upozornit na 4 starší chlapce v upřednostněné adopci, kteří přišly o podporu v průběhu studia a hledají nové adoptivní rodiče, aby nemuseli studium ukončit. Jsou velmi šikovní a moc touží ve studiu pokračovat.Jsou již starší a jako chlapci hledají adoptivní rodiče hůře než dívenky, ale jejich vzdělání je stejně tak důležité, aby mohli najít dobrou práci a zlepšit životní podmínky své i svých blízkých. Neradi bychom je připravili o naději na lepší budoucnost, která jim byla již jednou dána. Budeme moc rádi, pokud některému z nich pomůžete, najdete je zde: http://www.pro-contact.cz/cs/children/list/to_adopt

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 682

A parrainer: 15

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: