Parrainage d'enfants africains

Vánoční benefice pro Guineu

Ce texte n'est pas traduit en français.

Občanské sdružení pro-Contact, které již deset let zajišťuje v západoafrické Guineji školní docházku a zdravotní péči téměř 1200 dětí, vás zve na Vánoční benefici pro Guinei.

Kdy a kde: sobota 6. prosince 2014 od 16.30 hod. v reprezentačních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Večerem provede Lucie Vopálenská. Vystoupí houslový virtuos Pavel Šporcl.Zazpívá a a zahraje Jiří Dědeček.

Vyvrcholením benefice bude aukce uměleckých děl, originálních modelů, šperků, vín a dárkových předmětů. Výtěžek benefice je určen na posílení prevence před přenosem viru ebola v početné komunitě, již má organizace pod svými křídly, a na podporu knihovny Járy Cimrmana, která plní dlouhodobě úlohu vzdělávacího, informačního a osvětového centra pro děti a jejich rodiny.

Patroni: Ing. Zuzana Baudyšová, senátorka, ředitelka Nadace Naše dítě; Prof. MUDr. Josef Koutecký, dětský onkolog; Mgr. Michal Broža, šéf kanceláře OSN v ČR; PhDr. Petr Fejk, bývalý ředitel pražské ZOO a PhDr. Irena Krasnická z Odboru rozvojové spolupráce MZV.

Přijďte se podívat do krásných reprezentačních prostor, zakoupit originální vánoční dárky a zároveň tak pomoci africkým dětem! Po skončení aukce jste zváni na skleničku vína s hudebním doprovodem.

Vánoční benefice pro Guineu se koná v rámci Afrického dne, pořádaného Africkým informačním portálem a o.s. pro-Contact.

Registraci na aukci bude probíhat od 16 hod.

PRO-CONTACT, nezisková organizace pro rozvojovou pomoc. Jugoslávská 659/11, 120 00 Praha 2.

Číslo účtu: 1953720001/5500, VS: 122014

Tel: 604416157 /www.pro-contact.cz / info@pro-contact.cz

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 682

A parrainer: 15

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: