Parrainage d'enfants africains

Knihovna Járy Cimrmana v africkém Konakry oslavila roční výročí

Ce texte n'est pas traduit en français.

http://krajane.net/articleDetail.view?id=2744

Koncem letošního května oslavila knihovna Járy Cimrmana v africkém Konakry první výročí, a to za účasti českého koordinátora neziskové organizace Pro-Contact Ing. Tomáše Pivody, PhD. Při této příležitosti proběhla v prostorách knihovny konference pro děti a mládež o sexuální výchově, pořádaná tamními koordinátory a lékaři z nedaleké kliniky.

Knihovna, nazvaná podle dodnes nedoceněného univerzálního českého génia a vynálezce Járy Cimrmana, se nachází v jedné ze čtvrtí na předměstí hlavního města Guiney. Primárně je určena pro místní děti adoptované českými rodiči na dálku v rámci projektů společnosti Pro-Contact. Provoz zařízení zajišťuje právě toto občanské sdružení, které v Guineji od roku 2005 pečuje o vzdělání a zdravotní péči 1200 nejpotřebnějších dětí. Po Cimrmanovi byla knihovna pojmenována s laskavým souhlasem Zdeňka Svěráka na počest Ladislava Smoljaka. Oba byli při jejím budování nápomocni.

“Když vidím Afričany a Afričánky, jak stojí na ochozu Cimrmanovy knihovny a zubí se do objektivu, říkám si, jestli se někdy dozví a v úplnosti pochopí, kdo vlastně Jára Cimrman byl a nebyl. A jestli je ten náš národní mýtus nezklame. Ať to bude, jak to bude, jisté je, že největší český smolař opět pomáhá dobré věci, jak to měl v povaze,” dodává k výročí knihovny Zdeněk Svěrák.

Převážná část knih dovezených do konakerský knihovny je ve francouzském jazyce. Knihy a učebnice se podařilo sesbírat a do Guineje dovézt především díky darům Francouzského insitutu v Praze, Francouzského lycea v Praze, a v neposlední řadě, díky jednotlivým dárcům z řad adoptivních rodičů. V Africe je jakákoli literatura velmi nedostatkovou komoditou, navíc pro většinu populace finančně zcela nedostupnou.

V Guineji umí číst a psát pouze 30 % lidí starších 15 let. Negramotnost se velmi negativně podílí na  obrovské zaostalosti a chudobě této země. Knihovna Járy Cimrmana poskytuje guinejským dětem nenahraditelné zdroje ke studiu a celkovému rozšíření vzdělání.

 

Langue de page

Parrainé tout à l'heure: 798

A parrainer: 14

Connexion

Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
S'enregistrer
Mot de passe oublié

Ecrivez-nous

Votre e-mail: