Adopce afrických dětí na dálku

Osvěta sexuálního života v rodinách adoptovaných dívek z Projektu adopce afrických dětí na dálku

Naši guinejští koordinátoři spustili za podpory lékařů, koordinátorů a rodičů vzdělávací program sexuální výchovy pro dívky. Program spočívající ve vzájemném dialogu, vzdělávání a pomoci se zaobírá sexuálním životem mladých afrických dívek, jejichž neinformovanost má mnohdy neblahé důsledky pro jejich životy, zdraví a budoucnost.

První fáze spočívá ve vysvětlení fyziologických a vývojových změn, kterými dívky během dospívání projdou. Druhá fáze spočívá v zahájení otevřeného dialogu mezi dětmi a jejich rodiči, to vše za dohledu lékařů. V afrických zemích je totiž téma sexuálního života považováno za obscénní a v rodinách se o něm nemluví. Vzdělávání dětí po této stránce je však přínosné, neboť může zamezit nechtěnému těhotenství či přenosu pohlavních nemocí. Poslední fází je naučit ženy používat těhotenské testy a poskytnout jim potřebné vybavení.

Program měl velký úspěch a setkal se s příznivou odezvou u rodičů, koordinátorů i lékařů. Umožnil rozřadit dívky do několika skupin a tím citlivěji přistupovat k jejich potřebám. Program také odhalil, jak málo toho rodiče vědí o zdravotní situaci svých dcer, o jejich duševních problémech i jiných útrapách, které musí mlčky snášet.

V Guineji je gynekologická péče ojedinělá a velmi drahá. Matky trpící zdravotními problémy proto využily návštěv lékařů ke konzultaci nebo k objednání se na prohlídku. Lékaři nejenže poučili adoptované dívky, ale ze solidárnosti pomohli nezištně i jejich sestrám, sestřenicím, matkám nebo tetám.

Z návštěvy lékařů jsou všichni spokojení: Lékaři mají radost, že se jim podařilo prolomit tabu a navázat dialog mezi dívkami a jejich rodiči a rodiny jsou spokojené, že se jim i přes jejich chudobu dostalo odborné lékařské péče. Spokojení jsou i koordinátoři, neboť se jim podařilo zrealizovat plošný program prevence a ochrany dětí.

Pokud byste rádi někomu pomohli, zde na našich stránkách najdete více informací o projektu i děti k adopci: http://www.pro-contact.cz/cs/children/list/to_adopt. Můžete tak dát nádherný dárek sobě i dětem v Guineji, kterým adopcí na dálku umožníte chodit do školy i k lékaři!

Máme nyní v akutní adopci i děti, které přišly o podporu a hledají nové adoptivní rodiče, aby nemusely školní docházku ukončit. Moc touží ve studiu pokračovat a neradi bychom je připravili o naději na lepší budoucnost, která jim byla již jednou dána.

20.12.2015

Jazyk stránek

Právě adoptováno: 702

K adoptování: 16

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:
Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo

Napište nám

Váš E-mail: