Adopce afrických dětí na dálku

Ebola a její oběti: děti, mladí, dospělí i staří - nikdo nebyl ušetřen

Ebola způsobila pohromu v mnoha rodinách, kde za sebou nechala vdovy, vdovce a sirotky.

V minulém roce byla Guinea zasažena epidemií Eboly. Všechny děti z Projektu adopce afrických dětí na dálku přežily ve zdraví, bohužel však někteří členové jejich rodin nikoliv.

Tolno Pauline Mara je matkou Marie Magloire a Zezeho, dvou dětí z projektu Pro-Contactu. Její muž, doktor Tolno M. Mamady, pomáhal léčil nemocné v nemocnici v Kissidougou. Tam se také nakazil, když přišel do styku s pacientem postiženým Ebolou. Jakmile se u něj objevily první příznaky, byl umístěn do karantény, odkud se ale již nevrátil.

Dr. Tolno po sobě zanechal svou ženu a své děti. Všichni museli být umístěni na 21 dnů do karantény. Během této doby nemohla rodina opustit svůj dům a nemohla, s výjimkou pracovníků Červeného Kříže, ani přijímat návštěvy.

Izolace od okolí byla pro rodinu těžká nejen po psychické a sociální stránce, ale i kvůli nedostatku jídla a peněz, neboť otec byl hlavním zdrojem obživy. Rodině se nedostalo pomoci od státu, od nevládních organizací, od humanitárních organizací, ani od nemocnice, ve které doktor Tolno pracoval a kde se nakazil.

Ovdovělá žena se nakonec musela obrátit na svoji rodinu, aby sehnala potraviny na oněch 21 dní karantény. Naštěstí se neobjevily žádné příznaky nemoci u ní ani u dětí, za což jsou vděčni Bohu. Na druhou stranu je v rodině cítit zklamání, lítost, zármutek a mnohdy i zlost, že byli ponecháni svému osudu napospas.

Na mladou ženu nyní padá tíha odpovědnosti za celou rodinu, tíha, kterou může sama jen těžko unést. Nezbývá jí než se obrátit k Bohu jako ke své spáse v těchto těžkých chvílích, o čemž svědčí i křížek, který nosí zavěšený na krku.

30.7.2015

Jazyk stránek

Právě adoptováno: 643

K adoptování: 14

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:
Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo

Napište nám

Váš E-mail: